Hướng dẫn hiển thị fps trong game đơn giản với phần mềm MSI AfterburnerHướng dẫn hiển thị fps trong game đơn giản với phần mềm MSI Afterburner

Link:
Link:
Cách hiển thị FPS khi chơi game

GPU Temperature: Nhiệt độ GPU
GPU Usage: % hoạt động GPU
Fan Speed: Tốc độ quạt
CPU Temperature: Nhiệt độ CPU
CPU Usage: % hoạt động GPU
CPU Clock: Xung nhịp CPU đang chạy
CPU Power: Công suất đang sử dụng
Ram Usage: Bộ nhớ đang dùng
Framerate: Để hiển FPS trong game

Tag: xem fps trong game, hiển thị fps khi chơi game, hướng dẫn hiển thị fps trong game, hiển thị thông số fps, hiển thị nhiệt độ cpu, hiện thị thông số ram, cách hiển thị fps, fps trong game, tăng fps trong game, giảm nhiệt độ cpu, giảm nhiệt độ gpu, phần mềm hiển thị fps khi chơi game, MSI AFTERBURNER, phần mầm msi afterburner, show fps, thông số fps trong game, GPU Temperature, GPU Usage, CPU Temperature, CPU Clock, CPU Power, Ram Usage, Framerate, hiện thị fps khi chơi game

Xem thêm bài viết Review: http://elysiumgaming.org/review

Nguồn: https://elysiumgaming.org/

Share this post

8 thoughts on “Hướng dẫn hiển thị fps trong game đơn giản với phần mềm MSI Afterburner

Post Comment